Algemene voorwaarden Verkeersschool De Groen

1. Aanmelding:

1.1 De acceptatie van een aanmelding-/inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de aanmelder en Verkeersschool de Groen een overeenkomst hebben waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

1.2 De leerling dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

1.3 Medische klachten, gebruik van medicijnen en/of feiten waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat deze invloed kunnen hebben op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, dient u te allen tijde te melden aan Verkeersschool de Groen.

1.4 Bij aanmelding vanuit het buitenland dient u in het bezit te zijn van een BSN (u moet in een Nederlandse gemeente ingeschreven staan). U dient zich ervan te overtuigen dat op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Verkeersschool de Groen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld als aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

  1. Annulering:

2.1 Afmelden examen: als een examen is aangevraagd bij het CBR kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Het volledige examengeld dient te worden betaald. Ook bij te laat verschijnen op het examen of in het geheel niet verschijnen zal het volledige examengeld betaald dienen te worden.

2.2 U bent verplicht zich aan de afgesproken datum, plaats en tijd voor de rijles te houden (Verkeersschool de Groen neemt een wachttijd van 15 minuten in acht). Bij niet verschijnen zonder tijdige afzegging wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.

2.3 Afmelding rijles: uiterlijk tot 48 uur voor aanvang van de rijles. Bij het afzeggen van geplande rijlessen binnen 48 uur voor aanvang van de les worden de kosten van de rijles in rekening gebracht.

Bij dringende redenen zoals eigen spoedopname in ziekenhuis, begrafenis van een overledene in naaste familie (1e en 2e graad) worden geen kosten in rekening gebracht.

  1. Betalingsvoorwaarden:

3.1 Betaling dient voor aanvang van de rijopleiding te zijn voldaan.

3.2 Voor de rijopleiding Motor is een betaling in 2 termijnen mogelijk. Voor de rijopleiding B en D is een betaling in 4 termijnen mogelijk. Iedere termijn dient voor aanvang van de termijn te zijn voldaan.

(Bijvoorbeeld: rijopleiding B: 25-lessenpakket: 1e betaling voor aanvang van de eerste rijles, 2e betaling voor aanvang van de zevende rijles, 3e betaling voor aanvang van de 14e rijles en 4e betaling voor aanvang van de 20e rijles).

3.3 Bij betaling in termijnen brengen wij eenmalig € 15,00 administratiekosten in rekening.

3.4 Bij niet tijdige betaling, worden de rijlessen uitgesteld totdat de betaling door Verkeersschool de Groen ontvangen is.

3.5 Overgebleven lessen aan het einde van de rijopleiding worden naar rato op uw bank- of girorekening retour gestort.

3.6 Bij voortijdig stoppen van de rijopleiding worden overgebleven lessen/examen naar rato op uw bankrekening retour gestort. Wij brengen € 20,- administratiekosten in rekening.

Aanmelden Rijbewijs

Aanmelding is gelukt, we komen z.s.m. bij u terug met aanvullende informatie.

Aanmelden Rijbewijs

Aanmelden Rijbewijs