Privacy statement Verkeersschool De Groen

Introductie

Verkeersschool de Groen verzorgt het totaalpakket voor het behalen van het gewenste rijbewijs en/of de gewenste opleiding. De verwerking van persoonsgegevens is onlosmakelijk verbonden met onze diensten. Bij Verkeersschool de Groen vinden we het belangrijk dat de persoonsgegevens van klanten op een vertrouwelijke wijze wordt verwerkt. In lijn met de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maken wij in deze verklaring inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening de onderstaande persoonsgegevens.

NAW-gegevens

Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om rijlessen/examens in te plannen en administratief af te handelen.

Bankgegevens

Ten behoeve van een juiste facturering en onze financiële administratie verwerken wij de bankgegevens van klanten.

Gebruikersstatistieken verkeersschooldegroen.nl

Online verzamelen wij gebruikersstatistieken van de bezoekers van onze website met behulp van cookies. Deze gebruiken wij om onze online omgeving gebruiksvriendelijk te maken. Deze gegevens zijn anoniem en daarmee niet terug te leiden naar de gebruiker.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gezondheid gegevens

Voor de correcte uitvoering van rijlessen verwerken wij, indien dit noodzakelijk is, gegevens over de gezondheid van onze leerlingen.

Bewaartermijn

Gegevens die wij in onze systemen verwerken, worden niet oneindig bewaard. Wanneer wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor onze administratie worden deze uit ons systeem verwijderd. Voor de opslag van sommige gegevens zijn wettelijke termijnen vastgesteld. Verkeersschool de Groen conformeert zich aan deze wettelijke termijnen.

Verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. De wettelijke grondslagen voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens zijn:

– De betrokkene geeft toestemming voor de verwerking;

– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;

– De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen;

– De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en

– De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

In de praktijk verwerken wij persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer wij toestemming hebben gekregen van de betrokkene.

Geautomatiseerde besluitvorming

Verkeersschool de Groen maakt op geen enkele manier gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Beveiligingsmaatregelen

Wij treffen de maatregelen om gegevens te beschermen. Ons personeel krijgt periodiek instructie ten behoeve van bewustwording op het gebied van privacy risico’s. Daarnaast nemen wij de onderstaande technische beveiligingsmaatregelen.

Firewall protectie: systemen zijn beveiligd met firewall protectie.

Inbraak detectie: systemen zijn uitgerust met inbraak detectie.

Load balancing: piekbelasting op het systeem wordt opgevangen en verdeeld.

SSL-encryptie: bestanden zijn versleuteld.

Telefonie: onze telefoonlijnen zijn beveiligd.

Role based acces: persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn om hier mee te werken.

Virusscanner: de systemen die worden gebruikt voor de opslag van persoonsgegevens zijn uitgerust met een up-to-date virusscanner.

Wij nemen bovenstaande beveiligingsmaatregelen om de verwerking van persoonsgegevens te beschermen. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er sprake of vermoeden is van een datalek, dan acht Verkeersschool de Groen daarvan op de hoogte gebracht te worden. Ons team kan maatregelen treffen om de schade te beperken en in de toekomst te voorkomen. Als u een datalek constateert of vermoedt, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
0165 – 57 36 68 of via info@verkeersschooldegroen.nl.

Delen van gegevens

In verband met het inplannen van examens verschaffen wij de benodigde gegevens aan het CBR.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Volgende de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen, over te laten dragen en te laten verwijderen. Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde ingetrokken worden, behalve als u nog financiële verplichtingen hebt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verkeersschooldegroen.nl.

Onze privacy medewerker neemt uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Met andere vragen met betrekking tot het onderwerp privacy kunt u hier uiteraard ook terecht.

Aanmelden Rijbewijs

Aanmelding is gelukt, we komen z.s.m. bij u terug met aanvullende informatie.

Aanmelden Rijbewijs

Aanmelden Rijbewijs